Lämna in

Villkor för försäljning genom§1. KONTRAKTETS OMFATTNING
§1.1 Equused AB åtar sig vid signerat kontrakt att sälja utrustningen som avtalet omfattar till marknadsvärde, alternativt för överenskommet lägsta accepterat pris.
§1.2 Eventuellt lägsta accepterat pris skall anges av säljaren vid inlämningstillfälle, noterat av säljaren på skriven lapp med artikel, storlek, färg samt pris. 


§2.PROVISIONAVGIFTER
§2.1 Provision utgår med 35% av försäljningssumman av all utrustning som lämnas in rengjord. 

För utrustning med rengöringsbehov (smuts/päls) utgår provisionen till 45% av försäljningssumman.
Undantag för sadlar nedan.
§2.2 Provision för sadlar utgår med 200 kronor för sadlar med slutpris upp till 1000 kronor, 15% upptill 2500 kronor och 10% på sadlar med ett slutpris över 2500 kronor.
§2.3 Högsta provision är 1000 kronor.
§2.4 Avgift för tvätt av täcken tillkommer med 40 kronor inkl moms per täcke.

§3 UPPDRAGETS GILTIGHET
§3.1 Uppdraget gäller i lägst 3 månader.
§3.2 Förlängning sker automatiskt om ej uppsägning sker från någon av parter. Förlängning sker alltid den 1:a nästkommande månad efter utbetalning.

§4 HANDHAVANDE
§4.1 Säljaren tillåter att eventuell sadel provas med full utrustning.
§4.2 Säljaren tillåter att utrustningen visas upp utanför Equuseds lokaler.
§4.3 Säljaren tillåter att utrustning tvättas/görs rent med, av Equused, utvalda produkter. 

§5 EQUUSEDS ANSVAR
§5.1 Equused håller inlämnad utrustning försäkrad mot inbrott, stöld och brand.
§5.2 Equused förbehåller sig rätten att tacka nej till utrustning där säljarens angivna pris är för högt eller om skicket ej uppfyller Equuseds kvalitetskrav. 

§6 UTBETALNING
§6.1 Utbetalning av försäljningsuppdrag sker senast 30 dagar efteravslutat uppdrag.
§6.2 Equused drar provisionen i samband med utbetalning.
§6.3 Säljaren har rätt att be om information gällande innestående krediter.
§6.4 Intjänad kredit får användas som betalning av andra köp hos Equused innan uppdraget är slutfört. 

§7 UPPSÄGNING AV AVTAL
§7.1 Uppsägning av Equused AB
§7.1.1 Equused har rätt att med 30 dagars varsel säga upp uppdraget.
§7.1.2 Kvarvarande utrustning hämtas av kontraktets säljare inom 14 dagar vid uppsägning efter avslutat försäljningsuppdrag.
§7.1.3 Om kvarvarande utrustning skall skickas tillbaka med fraktbolag till kontraktets säljare skall denne stå för fraktkostnaden. 

§7.2 Uppsägning av säljaren
§7.2.1 Säljaren har rätt att med 14 dagars varsel säga upp kontraktet efter försäljningsperiods avslut.
§7.2.2 Vid upphämtning skall, enligt avtal undertecknad säljare, hämta upp kvarvarande utrustning inom 14 dagar efter uppsägningstidens slut.
§7.2.3 Equused AB debiterar, vid av säljaren uppsagt kontrakt, en uppsägningsavgift på 300 kronor för sina omkostnader, alternativt vid utlämningstillfället gällande provision för uthämtning av enstaka artiklar. Observera att detta ej gäller avtal där försäljningstiden ej förnyats, endast vid tidigare uppsägning under pågående försäljningstid.
§7.2.4 Uppsägningsavgiften skall betalas vid återlämning av utrustning.
§7.2.5 Legitimation skall, vid upphämtning i butik, uppvisas och stämma överens med angiven uppdragsgivare enligt skrivet avtal.
§7.2.6 Vid försändelse till angiven uppdragsgivare via fraktbolag skickas kollit till den adress uppdragsgivaren angett i kontraktet. Meddela Equused AB om adressbyte skett. 

§8 VILLKOR FÖR MOTTAGANDE AV UTRUSTNING
§8.1 Säljaren meddelar, om möjligt, fullständig information kringinlämnad sadel.
§8.2 Equuseds villkor gällande mottagande av utrustning är av säljaren uppfyllda. (se §9)
§8.3 Equused har rätt att vid förberedelse inför försäljning plocka ur objekt urinlämningen som ej uppfyller kraven, t.ex vid inlämningstillfället ej upptäckta defekter.
§8.3.1 Equused meddelar säljaren angående bortplockade objekt vid skapandet eller uppdateringen av inlämningslistan.
§8.3.2 Equused AB har rätt att kasta utrustning som ej uppfyller villkoren gällande skick, (se §9) om kunden ej inom 14 dagar efter utbetalning av försäljningsperiod meddelat att denne önskar få sakerna åter. 

§9 VILLKOR GÄLLANDE UTRUSTNINGS SKICK
§9.1 Sadlar skall vara i brukbart skick med minst 3 fingrar i bakre delen av kanalen.
§9.2 Täcken skall vara i brukbart skick, lagningar får förekomma samt mindre hål som ej är av betydelse för täckets användbarhet. Täcken som lämnas in smutsiga debiteras med tvättavgift. (§2.4)
§9.3 All utrustning skall vara, i den mån det är möjligt, fri från hår.
§9.4 Övrig utrustning skall vara fullt funktionsduglig i den mån att köparen ej behöver laga varan för att kunna bruka den på ett för användningsområdet normalt sätt.
§9.5 Equused AB tar endast emot utrustning av ridsportsmärken eller som är avsett för bruk inom hästsport.Har du frågor gällande kontraktets omfattning eller funderar kring om en artikel du vill lämna in uppfyller villkoren? Mejla eller ring gärna!
Equusedab@gmail.com
0739867157

Jennie Vornanen
Equused AB